convert

วิธีแปลงไฟล์รูปภาพเป็นข้อความ (Image to Text) ใช้กับภ 2023

วิธีแปลงไฟล์รูปภาพเป็นข้อความ (Image to Text) ใช้กับภาษาไทย100% 2023 1. หากเราต้องการคัดลอกข้อความจากหนังสือ ให้ทำการสแกนหนังสือเล่มนั้น หรือถ่ายรูปให้ชัด และตรงที่สุด คือไม่ให้ข้อความบิดเบี้ยว แต่หากต้องการคัดลอกข้อความจากไฟล์ PDF ที่เข้ารหัสไว้ไม่สามารถคัดลอกข้อความได้ ให้ทำการแคปหน้าจอ...

November 6, 2022
0 More